GDPR & Fortrolighedspolitik

Generelt

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle indsamlede og behandlede personoplysninger, som der er blevet givet, under ‘kontakt’ på hjemmesiden, eller oplysninger vi har indsamlede som en del af leveringen.

“Personoplysninger” betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Den dataansvarliges identitet

Hvis der er spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Flip The Table, Sønder Boulevard 28 1 tv, 1720 København V.

CVR – nummer: 42261270

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) og enhver national forordning, der gælder for os.

Formålet med behandlingen

Ikke-følsomme personoplysninger

Vi kan indsamle følgende ikke-følsomme personoplysninger om dig, når du tilmelder dig vores tjeneste.

 • Navn
 • E-mail
 • Land
 • CV
 • Arbejdsområde
 • Arbejdstelefon
 • Fødselsdag

Vi behandler ikke-følsomme personoplysninger på grundlag af artikel 6 i GDPR, mere specifikt er vores retsgrundlag for indsamling og behandling af personoplysninger for hver tjeneste, der er beskrevet nedenfor:

Databehandling på Google og Meta ejendomme

Flip The Table optræder på diverse annonceringsplatforme og er altid fuldstændig data complient i.h.h.t datatilsynets henvisninger. Vi benytter Facebook Pixel og Google Analytics i det lovlige omfang inden for dansk lovgivning og forbeholder os retten til at benytte denne indsamlede data, til markedsføring af vores kunders ydelser, produkter eller brand. Da det delte dataansvar, frafalder Flip The Table når den indsamlede data modtaget af Meta Irland eller Google. 

Det delte Dataansvar ophører i det Meta opsamler 1,2 & 3 parts personoplysninger. Meta Irland samt Google, er blevet informeret om Flip The Tabels rettigheder og holdning til Data samt GDPR compliance, og deler derfor ikke direkte person oplysninger med Meta. Eksempler på dette er, men ikke komplet specificeret til; Navn, Telefon nummer, Email-adresse, Bopæl, Alder, Køn, Land, Interesser eller andre faktorer som Meta Pixel kan opsamle om forbrugere. Flip The Table anerkender det danske datatilsyns holdning og vurdering om brugen af Meta Pixel samt Google Analytics, og sikre at den direkte 1 parts data, der indsamles på vores eget domæne, er GDRP sikret i henhold til lovningen. 

Behandlingen af dine data er enten baseret på:

 • Samtykke: Behandlingen er baseret på et indhentet samtykke fra dig.
 • Kontrakt: Behandling er nødvendig for at opfylde en kontraktlig forpligtelse med dig eller indgå en sådan forpligtelse.
 • Juridisk forpligtelse: Det er påkrævet ved lov, at vi behandler personoplysningerne.
 • Vital interesse: Behandling er nødvendig for at beskytte de vitale interesser for dig eller en anden fysisk person.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Flip The Table vil ikke dele dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre det specifikt er angivet eller påkrævet ved lov, at vi gør det.

Brug af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik, og vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål end udtrykkeligt beskrevet ovenfor eller kommunikeret direkte til dig andre steder.

Vi behandler dine personoplysninger på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde. De data, vi indsamler, bruges udelukkende til bestemte, eksplicitte og legitime formål og behandles ikke yderligere på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Al brug af dine personoplysninger er relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til.

 

Cookies
Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

Cookieoversigt: <script id=”CookieDeclaration” src=”https://consent.cookiebot.com/624b1f6e-815f-4ada-9c8f-70d7a0c2bc2b/cd.js” type=”text/javascript” async></script>

Sikkerhed

Når vi opbevarer og behandler personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, tager vi altid alle mulige skridt for at opbevare dem på en sikker måde. Vi kan dog ikke garantere, at dine data er 100% sikre, da vi ikke kan garantere, at dataene ikke vil blive tilgået eller på anden måde misbrugt som følge af en ulovlig handling eller lignende.

Vi tager alle nødvendige forholdsregler for at holde dine data sikre. Når du giver os adgang til eller overfører personoplysninger til os- gør du det på egen risiko.

Adgang til dine oplysninger

Ret til adgang :

GDPR Artikel 15: Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, om personoplysninger om dig behandles, herunder oplysninger om formålet- , kategorier-, modtagere- og tidspunktet for opbevaring af behandlingen.

Ret til berigtigelse:

GDPR Artikel 16: Hvis du finder ud af, at de data, der behandles om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få disse data rettet. Vi vil meddele enhver berigtigelse eller sletning af personoplysninger til enhver modtager, som personoplysningerne oprindeligt er blevet videregivet til, medmindre det viser sig umuligt i henhold til artikel 19.

Ret til sletning og begrænsning af behandlingen:

GDPR Artikel 17: Du har også ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til. Se artikel 17 for den fulde liste over årsager til din ret til sletning.

GDPR Artikel 18: Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis de (i) er unøjagtige; — ulovlig iii) forarbejdningens formål er ændret eller iv) Du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21.

Ret til dataportabilitet

GDPR Artikel 20: Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at vi overfører dine data til en anden part.

Ret til at gøre indsigelse

GDPR Artikel 21: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis de bruges til profilering eller direkte markedsføringsformål.

Kontakt oplysninger, anmodninger og klager

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige:

Flip The Table, Sønder Boulevard 28 1 tv, 1720 København V

CVR – Nummer 42261270 Att.:Mads Gjøl, E-mail: Mg@flipthetable.dk

Hvis du opdager, at dine personoplysninger er blevet behandlet på en måde, der ikke opfylder kravene i GDPR, og hvis du ønsker at indgive en klage, har du en særlig ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden vil guide dig gennem processen. Se kontaktoplysninger nedenfor:

DATATILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark

Telefon: +45 33 19 32 00 E-mail: dt@datatilsynet.dk